Ingen saker om ekspropriasjon av Finnmarkseiendommen
Olje- og energiminister Terje Aasland (Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon)

Ingen saker om ekspropriasjon av Finnmarkseiendommen

Olje- og energiministeren Terje Aasland har besvart et skriftlig spørsmål.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.12.2023 16:00

Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt i Hordaland, stilte et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren.

Rødt-representanten ville vite om statsråden tydelig kunne avklare at det ikke blir aktuelt med en ekspropriasjon av Finnmarkseiendommens grunn for å bygge vindkraft?

Olje- og energiministeren Terje Aasland (Ap) besvarte det skriftlige spørsmålet rekordraskt. 

--Olje- og energidepartementet har ingen slike saker til behandling per dags dato. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er førsteinstans i behandlingen av søknader om vindkraftproduksjon, herunder eventuelle søknader om samtykke til ekspropriasjon. Jeg kan ikke konkludere på forhånd om utfallet av søknader som ikke foreligger hos departementet. Hver enkelt sak skal sikres en forsvarlig saksbehandling, og eventuelle problemstillinger vil først bli tatt stilling til i den konkrete saksbehandlingen. Det har olje- og energiministeren Terje Aasland skrevet i svaret. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS