Kraftig vekst i Troms og Finnmark i 2021
Tall viser vekst i Troms og Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

Kraftig vekst i Troms og Finnmark i 2021

Tall fra Statistisk sentralbyrå.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 30.11.2023 01:30

I 2021 hentet samtlige norske fylker inn store deler av fallet som koronapandemien forårsaket året før.

I Troms og Finnmark var veksten på 5,8 prosent, målt i faste priser. Kun Møre og Romsdal, og Vestfold og Telemark hadde kraftigere vekst enn Norges nordligste fylke, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå. 

--2021 var et år med store økonomiske svingninger. Fylkene viser imidlertid samme økonomiske hovedbilde. Det var kraftig vekst og størstedelen av koronafallet ble hentet inn, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå

I begynnelsen av 2021 var Norge midt i den globale koronapandemien. Virussmitten var høy, og strenge smitteverntiltak gjorde seg gjeldende i hele landet. I områder med spesielt høy smitte var det til tider lokale restriksjoner som var enda strengere enn det som gjaldt nasjonalt. Mye økonomisk aktivitet var betydelig redusert. Gjennom våren og sommeren ble smitteverntiltakene lempet på. Den økonomiske aktiviteten hentet seg raskt inn videre gjennom året. Allerede på høsten var mye av næringslivet tilbake i vanlig aktivitet, og husholdningenes handle- og reisevaner begynte å normalisere seg. Samlet sett vokste BNP Fastlands-Norge 4,5 prosent i 2021, målt i faste priser.

--I 2021 var koronatiltakene mer tilpasset regionale smitteforhold enn året før. Nå når fylkestallene for 2021 foreligger har vi mer informasjon om hvordan det påvirket fylkenes økonomiske utvikling, sier Sletten.

I Norges nordligste fylker, Nordland og Troms og Finnmark, kom veksten på henholdsvis 4,9 og 5,8 prosent. Begge de nordnorske fylkene viste nokså like utviklingstrekk. Akvakultur, transport, helsetjenester og offentlig administrasjon utgjorde de største bidragene til veksten i begge fylkene.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS