Økte de kommunale avgiftene for neste år
Nordkapp kommunestyre, 23. november 2023.

Økte de kommunale avgiftene for neste år

Nordkapp kommune øker gebyrene på selvkostområdet.
Nordkapp-budsjettet 2024
Raymond Elde
Publisert : 28.11.2023 21:30

Hele Nordkapp kommunestyre var skeptisk til å øke de kommunale avgiftene også til neste år. 

Et forslag fra SV om å ta én million kroner fra Havbruksfondet, for å sette ned vann- og avløpsavgiften fikk bare støtte fra SV. 

Flere som tok ordet frykter at de høye avgiftene kan virke avskrekkende for de som ønsker å flytte til kommunen. Andre var bekymret for økningen på vann- og avløpsgebyret kan føre til at familier får økonomiske problemer på grunn av økte renter og sterk prisvekst i resten av samfunnet. 

Husleie i kommunale bygg blir økt med den forventede prisstigningen neste år: 
Vannavgiften økes med 19,7 % 
Avløpsavgiften økes med 9,8%
Renovasjonsavgiften økes med 4,5
Feieravgiften med pris for 2023 videreføres for året 2024.. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS