Holmgren: Politikere må vise retning
Nordkapp formannskap, møte mandag 27. november.

Holmgren: Politikere må vise retning

Senterpartiets Heidi Holmgren ønsket seg styringssignaler fra kommunedirektøren.
Nordkapp-budsjettet 2024
Raymond Elde
Publisert : 28.11.2023 17:30

Nordkapp Senterparti er bekymret for at man ikke gjør prioriteringer foran neste års drift av kommunen, men kjører videre med dagens tilbud. 

--Budsjettet er kommunens viktigste styringsdokument de neste fire årene. Senterpartiet er opptatt av at Nordkapp kommune som organisasjon skal skjønne at man er en dynamisk organisasjon som tilpasser seg utviklingen i lokalsamfunnet. Kommunen må være fleksibel slik at man kan strekke ut ei hånd der det er nødvendig og trekke den tilbake når det ikke lengre er nødvendig. For å få det til må man gjøre valg hvert år i budsjettarbeidet. Jeg er skeptisk til at kommunedirektøren har lagt fram et forslag til budsjett for 2024 uten noen former for styringssignaler, bare kopiert driften fra i år. Det sier Heidi Holmgren i Nordkapp Senterparti til Radio Nordkapp. 

Kommunedirektøren har lagt fram et budsjettforslag der man fortsetter dagens drift, og omorganiseringsprosjektet neste år skal komme med forslag til endring. 

--Å jobbe med omorganisering av den kommunale driften ser jeg på som daglig drift og er noe som man må jobbe med kontinuerlig, sier Holmgren.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS