Mikkola: Vi vil ikke ha en feig kvotemelding
Tor Mikkola på sjøen.

Mikkola: Vi vil ikke ha en feig kvotemelding

Nordkapp Senterparti mener fiskeripolitikken har vært feilslått i mange år.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 21.11.2023 17:30

Nordkapp Senterparti mener at oppfølging av Stortingets vedtak, og norske lover og regler har vært mangelfulle. Derfor støtter Nordkapp Senterparti seg til Riksrevisjonens rapport og til Stortingets kontrollkomite sin uttalelse.

--Vi er enige i at fisken eier av det norske folk i fellesskap og skal forvaltes av staten slik at det skaper livskraftige fiskerisamfunn. Derfor mener vi at den nye kvotemeldingen må vektlegge Havressurslovens overordnede målsettinger som er samfunnsøkonomisk lønnsomhet og distriktspolitisk hensyn. Det sier Tor Mikkola, gruppeleder for Nordkapp Senterparti, til Radio Nordkapp. 

--Vi ser at folketallet i de fleste fiskeværene har gått ned over mange år. Vi ser at antallet fiskemottak går ned, og at stadig færre har aktivitet som er knyttet til fiskeri. For å ha livskraftige fiskerisamfunn er det avgjørende at fiskeressursene gir mest mulig aktivitet i disse samfunnene, sier Mikkola. 

--Mange år med det vi mener er feilslått fiskeripolitikk, eller feil forvaltning av fiskeriene, har gjort at stadig mer av ressursene fiskes av større fartøy, og mer og mer av fisken sendes ubearbeid ut av landet. Fortsetter vi slik vil det ikke være mulig å opprettholde bosetning i våre fiskevær i fremtiden, har Mikkola skrevet i et leserinnlegg.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS