NVE inviterer til åpne kontordager i Finnmark
Det er planer om nye utbygging av vindmølleparker i Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

NVE inviterer til åpne kontordager i Finnmark

NVE skal blant annet besøke Kjøllefjord og Lakselv i slutten av november.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.11.2023 16:00

NVE inviterer til åpne kontordager i Finnmark, for å få innspill til hvordan søknader om kraftnett og kraftproduksjon i Finnmark skal tas til behandling de neste årene.

Begrenset kapasitet i kraftnettet gjør at det kun er plass til å bygge ut et fåtall nye kraftprosjekter.

NVE vil forsøke å legge opp til en prosess der konsesjonsbehandling av kraftnett og kraftproduksjon koordineres. Det er viktig for NVE å ha en forutsigbar prosess med god involvering.

--Kraftutbygginger engasjerer mange, og vi er opptatt av at prosessen i Finnmark skal bli god og forutsigbar for alle parter. Det er viktig for oss å involvere de som blir berørt av sakene vi skal konsesjonsbehandle så tidlig som mulig. Derfor inviterer vi til åpne kontordager allerede nå, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, i en pressemelding. 

Nettet i Finnmark har i dag begrenset kapasitet, og i Øst-Finnmark er det per nå ikke ledig kapasitet i kraftnettet til ny kraftproduksjon. Eventuelle nye kraftverk konkurrerer om den samme nettkapasiteten, derfor vil det ikke være plass til mer enn noen få nye kraftanlegg.

--På grunn av kapasiteten i kraftnettet blir det bare mulig å bygge et fåtall nye kraftanlegg i Finnmark fram mot 2030. Vi oppfordrer derfor også kommunene til å prioritere, dersom det er flere prosjekter i en kommune. For vindkraft er kommunens støtte en forutsetning for at NVE skal konsesjonsbehandle søknadene, sier Nordberg.

Ønsker råd og innspill om arbeidet framover  
NVE jobber nå med å få en oversikt over hvilke saker som er aktuelle å inkludere i prosessen i Finnmark de neste årene. Basert på denne oversikten ønsker NVE innspill på hvordan behandlingen av disse sakene bør legges opp for å sikre god involvering. 

--Nå ber vi om innspill til hvordan konsesjonsbehandlingen bør legges opp de nærmeste årene. Vi ønsker spesielt råd om hvordan vi kan sikre at de som blir berørt har nok informasjon og tid til å gi sine innspill til planene, sier Nordberg.  

I løpet av desember skal NVE også ha dialogmøter med en rekke aktører, blant annet Sametinget, kommunene og Statsforvalter.

Møtene 
NVE inviterer berørte parter til dialogmøter i uke 48 og 49. Det arrangeres åpne kontordager i Alta, Vadsø, Lakselv, Kjøllefjord, Karasjok og Båtsfjord på følgende datoer: 

Mandag 27.11 – Vadsø og Alta 
Tirsdag 28.11 – Kjøllefjord og Lakselv 
Onsdag 29.11 – Båtsfjord og Karasjok
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS