Mye av omsetningen fra sjøfrosset fisk
Nordvågen AS. (Arkivfoto)

Mye av omsetningen fra sjøfrosset fisk

Fiskets Gang fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 20.11.2023 23:30

Som normalt mot slutten av året består det meste av Norges Råfisklags omsetning av sjøfrosset fisk og skalldyr, som svinger i takt med leveranser fra den havgående flåten. 

Torsdag var suverent størst i verdi når det gjelder omsetningen av sjøfrosset råstoff med hele 70 millioner kroner. 

For kystflåten var sei den viktigste arten med leveranser for 19 millioner kroner, men mot slutten av uken ble flåten hindret i fisket som følge av vestavind og storm i kastene. Det har Norges Råfisklag skrevet i oppsummeringen av fisket i uke 46, mandag 13 til søndag 19. november. 

Omsetningen av fersk sei i uke 46 utgjorde 1 880 tonn til verdien av 19 millioner kroner. 

870 tonn av kvantumet i uke 46 var tatt på snurrevad. Videre var 700 tonn tatt på garn 160 tonn på trål.

Størst kvantum ble levert i Vest-Finnmark med 790 tonn, etterfulgt av Troms med 580 tonn, Øst-Finnmark med 280 tonn, Vesterålen med 90 tonn, Lofoten/Salten med 80 tonn og 70 tonn levert i området Helgeland-Nordmøre.

Det meste av snurrevadseien var levert i Finnmark med 390 tonn i Vest- og 270 tonn i Øst-Finnmark. Videre var 160 tonn snurrevadsei levert i Troms.

Av garnkvantumet på totalt 700 tonn var 360 tonn levert i Vest-Finnmark og 220 tonn i Troms. En trålfangst med 160 tonn fersk sei, og i tillegg 120 tonn juksasei med god geografisk spredning.  


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS