Fem fylker står for 90 prosent av verdiskapingen i sjømatnæringen
Verdiskapingen økte med 36 prosent i fjor i norsk sjømatnæring som omfatter fiskeri, havbruk og fiskeindustri. (Foto: Stein Harris Olsen, Nofima)

Fem fylker står for 90 prosent av verdiskapingen i sjømatnæringen

Nordkapp er en av kommunene med store ringvirkninger fra sjømatnæringen.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 20.11.2023 16:00

Fem fylker står for nesten 90 prosent av all verdiskaping i norsk sjømatnæring. Størst av alle er Nordland som har over 20 milliarder i verdiskaping og ringvirkninger. De andre fylkene er Vestland, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, og Trøndelag.

Nofima slapp mandag den årlige rapporten om sjømatnæringens betydninger. Verdiskapingen i sjømatnæringen økte med hele 36 prosent i fjor, og var på 71 milliarder kroner. Regnes ringvirkningene med, var den totale verdiskapingen på 109 milliarder kroner. Det er spesielt havbrukssektoren som bidrar til de høye tallene.  

Den store veksten skyldes vekst i oppdrettssektoren, og at både villfisk og oppdrettsfisk har hatt god prisutvikling. Med både prisvekst og generell stor vekst har havbruksnæringen passert fiskerinæringen i økonomisk betydning.

Fylkene Nordland, Vestland, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, og Trøndelag hadde en direkte verdiskaping på mellom 11 og 16 milliarder kroner.  

--Sjømatnæringens betydning for økonomien i disse fem fylkene er betydelig. Bryter vi tallene ned på kommuner er næringen særdeles viktig i noen av kommunene, sier forsker Audun Iversen, som har vært prosjektleder for arbeidet, i en pressemelding.

Nordkapp har en sysselsetting på nesten 800 med ringvirkninger, der neste 700 er direkte sysselsatt i sjømatnæringen. I Troms og Finnmark er det bare Senja, Tromsø og Alta som har flere ansatte direkte eller indirekte i sjømatnæringen, enn Nordkapp.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS