Widerøe tildeles kontrakter på de gjenværende FOT-rutene
Widerøe får kontrakten for18 FOT-ruter, blant annet Honningsvåg lufthavn. (Illustrasjonsfoto)

Widerøe tildeles kontrakter på de gjenværende FOT-rutene

Neste steg er at Widerøe skal gå i dialog med berørte fylkeskommuner, kommuner og lufthavnoperatør.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 20.11.2023 11:00

I dag innstiller Samferdselsdepartementet Widerøes Flyveselskap AS (Widerøe) på tildeling av kontrakter på totalt 18 FOT-ruter. Widerøe var eneste tilbyder på disse rutene. På de resterende seks ruteområdene var det to eller flere tilbydere, og kontraktene ble tildelt DAT, Lufttransport og Widerøe 2. oktober i år.

--Jeg er glad for at vi nå har innstilt på tildeling av kontraktene på de resterende FOT-rutene. Nå sikrer vi de reisende i distriktene et styrket og rimeligere flyrutetilbud, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Widerøe tildeles kontrakter for disse rutene i Finnmark:
Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Tromsø. 

Hasvik–Tromsø, Hasvik–Hammerfest, Sørkjosen–Tromsø. 

Fra før har Widerøe vunnet konkurransen Tromsø til Lakselv. 

Det er stor misnøye i Finnmark med flyrutene fra 1. april neste år, som Widerøe har lagt ut på nett. Hvis du ikke kan reise fredag morgen klokken 6 fra Honningsvåg til Oslo, så må du vente til mandag klokken 6. Avgangen søndag kveld fra Honningsvåg, går sent på kvelden at det ikke mulig å komme lengere enn til Tromsø.

Forhandlingene mellom Samferdselsdepartementet og Widerøe er gjennomført. Neste steg er at Widerøe skal gå i dialog med berørte fylkeskommuner, kommuner og lufthavnoperatør. Deretter fastsettes det endelige ruteprogrammet som skal gjelde fra oppstart av ny avtaleperiode.

--Jeg forventer at operatøren gjør det man kan for å legge til rette for et best mulig rutetilbud for de reisende i disse regionene. FOT-rutene bidrar til å binde landet tettere sammen, senke kostnadene ved å bo i et langstrakt land og bidrar til levedyktige lokalsamfunn, sier Nygård.

Fra oppstart av ny avtaleperiode, har regjeringen sikret at:
•nivået på maksimalt tillatt billettpris halveres
•kapasiteten økes der etterspørselseffekten av lavere priser forventes å være størst
•to nye ruter tas inn i FOT-ordningen: Kirkenes–Tromsø og Stord–Oslo.

Den neste kontraktsperioden for alle de nye FOT-rutene starter 1. april 2024, og Samferdselsdepartementet skal betale 2,35 milliarder kroner til operatørene i året for drift av rutene. 
Det er en økning på om lag 150 prosent fra dagens nivå.

27. april 2023 utlyste Samferdselsdepartementet konkurransene om til sammen 24 FOT-ruter betjent med fly. Kontraktene handler om drift for perioden 1. april 2024 til 31. oktober 2027/2028.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS