Vil at Stortinget skal vedta sykehusstrukturen
SV-representanter ønsker at Stortinget skal vedta sykehusstrukturen i Helse Nord. (Illustrasjonsfoto)

Vil at Stortinget skal vedta sykehusstrukturen

SV-representant på Stortinget.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.11.2023 18:00

SV vil at Stortinget skal vedta sykehusstrukturen. 

Fem av SV-representantene på Stortinget har fremmet et representantforslag der de ønsker at Stortinget skal be regjeringen sikre en sykehusstruktur i Nord-Norge hvor behovet for beredskap og helhetlig samfunnsutvikling ivaretas. Representantene ønsker også at Stortinget skal be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om sykehusstrukturen i Helse Nord, slik at endelig vedtak om ny struktur blir gjort av Stortinget.

--På oppdrag fra Helsedepartementet har Helse Nord startet et omfattende arbeid med omstrukturering. Resultatet av dette arbeidet vil ha konsekvenser for befolkningen i hele Nord-Norge. Plassering av sykehus og sykehustilbud er grunnleggende for pasientsikkerhet, stabilitet og beredskap. En så omfattende endring av sykehustilbudet i hele Nord-Norge må besluttes i Stortinget, og ikke på foretaksmøte slik det er lagt opp til i dag. Det har SV-representantene skrevet som en del av bakgrunnen for forslaget. 

Det er Marian Hussein, Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Kari Elisabeth Kaski som har fremmet representantforslaget. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS