Høyre vil ha evaluering av selvkostsystemet
Skipsfjord vannverk, Nordkapp kommune. (Arkivfoto)

Høyre vil ha evaluering av selvkostsystemet

Nordkapp kommune er en av kommunene med kraftig økning på vann og avløp fra 2022 til 2023.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.11.2023 09:31
Sist oppdatert : 17.11.2023 09:34

Budsjettprosessen er i gang i kommunene i Norge, en prosess som kommer til å medføre forslag om økte gebyr på kommunale tjenester i selvkostområdet. 

Høyre-representanter på Stortinget ønsker en evaluering av hvordan selvkost som finansieringsmodell for vann- og avløpssektoren fungerer. 

Anne Kristine Linnestad, stortingsrepresentant for Akershus Høyre, råder lokalpolitikere til å gå inn i vann- og avløpsbudsjettene, for å se på muligheter for innsparingstiltak. Hun tror det er viktig med et høyt fokus på hva selvkostgebyrene består av. 

Linnestad er én av fire stortingsrepresentanter fra Høyre som har fremmet et representantforlag om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren. Representantene ønsker blant annet at Stortinget skal be regjeringen gjennomføre en evaluering av hvordan selvkost som finansieringsmodell for vann- og avløpssektoren fungerer, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. De ønsker også at Stortinget skal be regjeringen i forbindelse med kommuneproposisjonen 2025 vurdere konsekvensene av å gi kommunene mulighet til å velge mellom å bruke kalkylerente eller reell rente i budsjetteringen av investeringer på selvkostområdet.

I Nordkapp økte abonnementsgebyret for vann med 24,8 prosent fra 2022 til 2023, mens abonnementsgebyret for avløp økte med 24,3 prosent i samme tidsperiode. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS