Sykefraværet bekymrer kommunedirektøren
Rådhuset, Porsanger kommune. (Arkivfoto)

Sykefraværet bekymrer kommunedirektøren

Tall for sykefraværet i Porsanger, tall som bekymrer kommunedirektøren.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.11.2023 21:45

Sykefraværet i Porsanger kommune bekymrer kommunedirektøren. 

Porsanger kommune har et gjennomsnittlig sykefravær per 3 kvartal på 9,84 prosent, med en markant økning av fravær i september måned. Dette viser tall kommunedirektøren har lagt fram for administrasjonsutvalg. 

Så langt i år er sykefraværet i kommunen på 9,90 prosent, mot 10,53 prosent i fjor. 

--Kommunedirektøren er bekymret for det høye sykefraværet i Porsanger kommune. Både med hensyn til kontinuitet og kvalitet i tjenestene våre, og for det høye kostnadsnivået sykefraværet representerer. Selv om Porsanger kommune får refundert deler av utgiftene ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden er det en rekke kostnader kommunen selv må dekke.

Rundt regnet kan en anslå at i en organisasjon på størrelse med Porsanger kommune vil sykefraværet koste i underkant av 1 million kr. pr prosent per år, ifølge kommunedirektøren. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS