Kommunestyret om krabbefisket
Gamvik kommunestyre i forbindelse med konstitueringen i oktober.

Kommunestyret om krabbefisket

Gamvik kommunestyre har deltatt i høringen om kongekrabbefisket.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.11.2023 01:30

Gamvik kommunestyre mener man for sesongen 2024, bør prioritere fiskere i kvotebelagt område når fartøykvoten for kongekrabbe blir fastsatt. 

Gamvik kommunestyre har avgitt uttalelse og innspill i forbindelse med forvaltningen av kongekrabben.

Kommunestyret mener at forslaget om økning av omsetningskrav to måneder før årets slutt, er useriøst og kan føre til farlige situasjoner for de minste fartøyene som kanskje må langt til havs i den mest utfordrende tiden av året. 

Gamvik kommunestyre er positiv til at sjølaksefiske og fangst av pukkellaks inngår som kvalifisering grunnlag for deltagelse i fiske etter kongekrabbe. 

Kommunestyret i Gamvik mener at bifangstordningen bør holdes på samme nivå som i dag. Hvis den endres må dette ikke gå ut over de som fisker med passiv redskap i de mest krabbetette fjordområdene i kommersielt område.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS