Lav lønn i reiselivsnæringen
Ansatte i serveringsbransjen har ofte lav lønn, ifølge ny rapport. (Illustrasjonsfoto)

Lav lønn i reiselivsnæringen

Ny rapport ser på lønninger i Norge.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.11.2023 15:45

De laveste lønningene i Norge er i hovedsak konsentrert i overnattings- og serveringsvirksomhet, ifølge Statistisk sentralbyrå

Samtidig beveger mange seg bort fra de laveste lønnsnivåene over tid, viser rapporten. 

--Lønnstakere som forblir i næringer med lavt lønnsnivå er mer utsatte for å forbli i jobber med lavere lønn, sier Knut Håkon Grini, spesialrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Rapporten anvender to ulike grenser for å definere jobbene med lav lønn. Den første er satt ved lønnsnivået som skiller de 20 prosent lavest lønnede fra resten, mens den andre følger OECDs definisjon, der grensen settes til to tredjedeler av median månedslønn.

Rapporten bringer også inn nye kjennemerker som ikke tidligere er brukt i lønnsstatistikken, herunder tips og fagforeningsmedlemskap. Det er i hovedsak i yrker innenfor overnattings- og serveringsbransjen man mottar tips, altså er dette mest utbredt blant de lavest lønte jobbene.








Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS