Digitale reindriftskart er klare
Kartet på kilden.nibio.no. (Illustrasjonsfoto)

Digitale reindriftskart er klare

Mange distrikter har allerede fått opplæring og begynt å ta i bruk de nye kartene
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.11.2023 03:45

Reindriftsnæringen har i lang tid etterlyst bedre kart som viser hvordan beiteområdene er i bruk. Nå er en digital tjeneste lansert. 

--Vi forventer at oppdaterte og mer nøyaktige arealbrukskart vil bli et viktig verktøy for reindriftsnæringen. Også offentlige myndigheter, arealplanleggere og andre interesserte vil ha stor nytte av kartene, sier Håvard Alexander Hagen, ifølge nettstedet til Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Hagen er tjenesteansvarlig for reindriftens arealbrukskart i Landbruksdirektoratet.

Kartene har tradisjonelt vært tegnet på papir. Reinbeitedistriktene har tegnet inn beitebruk, oppsamlingsområder, beitehager, flytt- og trekkleier, samt gjerder og anlegg. I tillegg viser kartene de administrative grensene. Fremover vil reinbeitedistriktene bruke en digital ajourholdstjeneste der distriktene selv oppdaterer sin arealbruk. Distriktene skal utnevne en ajourholdsansvarlig som får ansvar for selve inntegningen på vegne av reinbeitedistriktet. 

--Mange distrikter har allerede fått opplæring og begynt å ta i bruk de nye kartene. De første kursene ble gjennomført vinteren 2022/2023 og tilbakemeldingene er gode, sier Anne Randa, ansvarlig for arealbrukskartene hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Kartet ligger på kilden.nibio.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS