Ønsker tiltak for bedre helse for oppdrettsfisk
SV ønsker sykdomsmerking av oppdrettsfisk i butikk. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker tiltak for bedre helse for oppdrettsfisk

Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski har fremmet et representantforslag.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.11.2023 15:45

SV-representanter på Stortinget har fremmet et representantforslag, forslag som skal gi bedre helse for oppdrettsfisk. 

Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski, alle fra SV, ønsker at Stortinget skal be regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om sykdomsmerking av oppdrettsfisk i butikk.. Representantene ønsker også at Stortinget skal be regjeringen innføre et krav om at den pålagte helsekontrollen av oppdrettsfisk skal utføres av uavhengige veterinærer.

--Oppdrettsnæringen er en avgjørende næring for mange lokalsamfunn og den nasjonale økonomien. Næringen er svært utsatt for omdømmerisiko, og vedvarende dårlig fiskehelse kan ha store konsekvenser for næringens omdømme og dermed norsk økonomi. Det har Fylkesnes, Haltbrekken og Kaski skrevet som en del av begrunnelsen for forslaget. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS