Kulturmidler i Måsøy kommune
Måsøy kommune har utlyst kulturmidler. (Illustrasjonsfoto)

Kulturmidler i Måsøy kommune

Søknader om midler til aktiviteter for barn, unge og personer med bistandsbehov, blir prioritert.
Kultur
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 04.11.2023 03:45

Det er mulig å søke Måsøy kommune om kulturmidler, selv om det ble gjort tildelinger i mai i år. 

Det er midler igjen for 2023, som nå lyses ut i en 2. gangs utlysning.

Midlene er ment å være en støtte og motivasjon for lag, foreninger og enkeltpersoner som vil drive aktiviteter som medvirker til trivsel og felleskap i kommunen.

Aktivitetene som lag, foreninger og enkeltpersoner søker om tilskudd til, skal være åpen for alle; men kommunen prioriterer aktiviteter retter mot barn, unge og personer med bistandsbehov. 

Søknadsfristen er satt til onsdag 8. november. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS