Mottok havbruksutvalgets utredning
Utvalget sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: Sofie Dege Dimmen/Nærings- og fiskeridepartementet)

Mottok havbruksutvalgets utredning

Havbruksutvalgets blir sendt på en høringsrunde.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.09.2023 01:30

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) mottok torsdag havbruksutvalgets utredning.

--Utvalget har gjort en grundig gjennomgang av tillatelsessystemet i oppdrettsnæringen, og deres forslag blir viktige for regjeringens videre arbeid for å skape vekst på en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte. Utredningen vil nå bli sendt på høring, og sammen med innspill fra høringsrunden, vil jeg vurdere forslagene nærmere, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding. 

Havbruksutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å vurdere utforming av et helhetlig tillatelsessystem, som både ivaretar hensynet til en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen, inklusive hensynet til ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye, og som legger til rette for størst mulig verdiskapning for samfunnet. Utvalget ble videreført av dagens regjering og fikk i april 2023 et tilleggsmandat om å vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst.

--Utvalget har vurdert et krevende sakskompleks som har stor betydning for Norges største eksportnæring etter olje og gass. Det er med andre ord et viktig arbeid som nå er gjort, sier Skjæran.

Havbruksutvalgets blir sendt på høring med frist 2. januar 2024.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS