40 millioner kroner til forskning på bærekraftig hav
Liv B. Ulriksen, konsernsjef i SpareBank1 Nord-Norge. (Arkivfoto)

40 millioner kroner til forskning på bærekraftig hav

Avtale om forskning på bærekraftig hav.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 21.09.2023 01:30

UiT Norges arktiske universitet (UiT) får 40 millioner kroner fra SpareBank 1 Nord-Norge til næringsrettet forskning på bærekraftig hav. Universitetet stiller med samme beløp øremerket formålet. Avtalen som nå signeres erstatter en tidligere avtale med utløp i 2025.

--Havnæringene er og blir de viktigste for landsdelen vår, men de må forvaltes bærekraftig. Da er det viktig å legge til rette for at sentrale forsknings- og utdanningsmiljøer er så langt fremme som mulig når det gjelder forskning på nettopp dette området, Det sier Liv Ulriksen, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, i en pressemelding.

Konsernsjefen understreker at slik forskning må skje i tett samarbeid med næringen selv.

--Det er næringen som vet hvor skoen trykker, så involveringen fra den siden er helt avgjørende. Samtidig vet vi at strengere reguleringer, blant annet som konsekvens av EUs taksonomi, vil stille helt nye krav til næringen. Næringsrettet forskning kan gjøre eventuelle barrierer mer håndterbare, sier Ulriksen. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS