Vil rapportere Fosen-saken og elektrifiseringa av Melkøya til ILO
Sametingspresident Silje Karine Muotka. (Arkivfoto)

Vil rapportere Fosen-saken og elektrifiseringa av Melkøya til ILO

Sametingsrådet ønsker å melde inn Fosen-saken og elektrifiseringen av Melkøya, til ILO.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.09.2023 01:30

Hvert femte år rapporterer Sametinget og Norge til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Sametingsrådet mener at Fosen-saken og elektrifiseringen av Melkøya bør rapporteres til ILOs ekspertkomité. 

Det er flere kritiske forhold hvor Sametinget og norske myndigheters forståelse av bestemmelsene i konvensjonen skiller seg markant fra hverandre.

--ILO-konvensjonen er en milepæl i anerkjennelsen av urfolks rettigheter, men selv 32 år etter at Norge ratifiserte konvensjonen, møter vi utfordringer som truer overlevelsen av vår kultur, språk og næringer. Det sier sametingspresident Silje Karine Muotka. 

To av de mest omtalte inngrepssakene det siste året, Fosen-saken og elektrifiseringen av Melkøya, mener Sametingsrådet må meldes inn til ILO. Norges høyesterett har slått fast at vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen er kjent ugyldig. 

--Regjeringen har ikke kommet til enighet med verken Sametinget eller de berørte reindriftssamene, og det pågående menneskerettsbruddet vedvarer. Det er uholdbart, understreker sametingspresident Muotka.

Sametingsrådet vil også rapportere inn vedtaket om elektrifisering av Melkøya for brudd på konsultasjonsplikten.  

--Det er kritisk at våre stemmer blir hørt og tatt hensyn til, spesielt i saker som direkte påvirker våre liv og vår fremtid. Olje- og energidepartementet har ikke forstått sin konsultasjonsplikt, og vedtaket er derfor ugyldig, sier sametingspresidenten.

Press på samisk kultur og tradisjonelle næringer
Sametingets rapport beskriver også en negativ samfunnsutvikling i samiske samfunn. Spesielt er det bekymringsfullt med tanke på presset som samisk kultur og språk opplever. Samiske språk, som ble sterkt svekket under Norges fornorskingspolitikk, er fortsatt truede språk. I tillegg opplever samene et høyt press på de samiske tradisjonelle næringer med trange vilkår for å opprettholde og videreutvikle næringene.

--Samiske språk, kultur og næringer står fortsatt under enormt press. Vi trenger en forsterket innsats for å vende denne trenden, og i lys av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport er det nå på høy tid for myndighetene å oppfylle sine forpliktelser, avslutter sametingspresident Silje Karine Muotka.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS