Svekket investeringsvilje i nord
Jeanette Gundersen, leder for Kunnskapsbanken i SpareBank 1 Nord-Norge.

Svekket investeringsvilje i nord

Tall fra Kunnskapsbanken for Nord-Norge.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.09.2023 23:30

Høyere rente og usikre økonomiske fremtidsutsikter gjør at investeringsviljen i Nord-Norge svekkes.

Kunnskapsbanken for Nord-Norge har for åttende gang kartlagt investeringsplanene i nord. 2 000 investeringsobjekter er med i årets utgave av «Investeringstelleren».

--Vi ser tydelig at år med pandemi, krig, krevende økonomi og en usikker kraftsituasjon gjør noe med muligheten og viljen til å investere. Det er vanskelig å rekruttere nok arbeidstakere, og renta fortsetter å gå opp. Dette får konsekvenser, sier Jeanette Gundersen, leder for Kunnskapsbanken i SpareBank 1 Nord-Norge, i en pressemelding. 

Det forventes investeringer på over 1 000 milliarder kroner i Nord-Norge frem til 2030. Dette er to prosent høyere enn de rapporterte tallene i 2021, men i realiteten en nedgang dersom prisveksten på ti prosent de siste to årene tas med i beregningen.

Markant nedgang
I forhold til forrige kartlegging er det i 2023 en markant nedgang i verdien på prosjekter på fastlandet (uten olje og gass på sokkelen). En mer forsiktig tilnærming preger alle sektorer, med unntak av sjømat og petroleum. Andelen konkrete investeringsprosjekter reduseres også sammenlignet med 2021.

Det er grunn til å forvente en ytterligere svekkelse av investeringsviljen med bakgrunn i både usikkerheten knyttet til rentenivå og økonomisk utvikling.

--Vi har hatt vekst i mange år, men ser nå at ting snur. Det er ikke unaturlig at det svinger, spesielt ikke med den spesielle situasjonen vi har hatt de siste årene, sier Gundersen.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS