Kjører med hjerte i halsen på dårlige fylkesveger
Fred Nibe, leder i Yrkestrafikkforbundet region Nord.

Kjører med hjerte i halsen på dårlige fylkesveger

Yrkessjåfører i Troms og Finnmark mener det er fylkesveger som er i dårlig forfatning.
Valg 2023
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.09.2023 12:00

Yrkessjåfører i Troms og Finnmark kjører med hjerte i halsen hver eneste dag på grunn av dårlige vedlikeholdte fylkesveger. 

--Det skjer ulykker og nesten-ulykker hver eneste dag på smale og dårlig vedlikeholdte fylkesveger Yrkessjåførene kjører med hjertet i halsen hver eneste dag i frykt for hva som kommer mot dem rundt neste sving, sier Fred Nibe, leder i Yrkestrafikkforbundet region Nord, i en pressemelding. 

--Det lokale og regionale vegnettet er hovedpulsåren for oss som bor i distriktene. Jeg forventer at de politikerne som skal styre fylket etter valget sørger for trygge og gode veger. Listen over veger som trenger utbedring er lenger enn listen over veger som er i god stand, sier Nibe. 

Han peker på Fv 889 Kokelv Havøysund, Fv 98 Ifjord – Kunes, Fv 98 Tarmfjord – Vestertana, Fv 890 Fingervann – Austertana, Fv 8850 Bjørnevann – Vaggetem, Fv 8860 Storskog Grensestasjon – Grense Jakobselv.

Nibe påpeker at forfallet på fylkesvegene også har en økonomisk konsekvens. 

--Bare i Troms og Finnmark har NAF beregnet at etterslepet er på 10,2 milliarder kroner. Hvis vi ikke begynner å vedlikeholde og utbedre i større tempo enn nå, forfaller vegene enda mer og kostnadene blir enda større når vi faktisk begynner å gjøre noe, sier han.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS