Ny vekst for sjømateksporten
Det ble eksportert sjømat for 14,2 milliarder kroner i august 2023. (Illustrasjonsfoto)

Ny vekst for sjømateksporten

Gode tall for eksport av sjømat fra Norge.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 16.09.2023 15:45

Norge eksporterte sjømat for 14,2 milliarder kroner i august. Dette er en økning på 1,8 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

--Kronesvekkelsen er hovedårsaken til økningen i eksportverdien. I august var den norske kronen hele 16 prosent svakere mot euro enn i samme måned i fjor. Dette forklarer nesten hele verdiveksten, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd, i en pressemelding. 

Når det gjelder verdensdelene, er det Nord-Amerika, der USA er største marked, som hadde størst verdivekst i august. Eksportverdien til dette markedet økte med 24 prosent, til totalt 1,5 milliarder kroner. Det utgjorde 10,4 prosent av den totale norske sjømateksporten i august målt i verdi.

For de villfangede artene ga reduserte landinger av makrell i august utslag i lavere eksportvolum, mens kongekrabben har lagt bak seg en historisk sterk verdimessig august.

--Etterspørselen etter levende kongekrabbe har tatt seg opp i det asiatiske markedet. I august så vi dette i hotell-, restaurant- og kantinesegmentet. Her var det spesielt stor vekst til Hongkong SAR og til Kina, forklarer Chramer.

Norge eksporterte 2 403 tonn fersk torsk til en verdi av 139 millioner kroner i august. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS