Alta, Finnmarks beste kommune i NHOs Kommune-NM
Tall NHO har innhentet i Kommune-NM viser at Alta kommer best ut i Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

Alta, Finnmarks beste kommune i NHOs Kommune-NM

NHO har rangert kommuner i Kommune-NM.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 31.08.2023 01:30

Alta er den eneste av kommunene i Finnmark som er blant de 100 beste i årets Kommune-NM. Med et fortsatt variert næringsliv, høy andel av private arbeidsplasser er Alta den kommunen der flere ønsker å leve og bo i. De andre kommunene i Vest-Finnmark har større utfordringer.

Kommune-NM arrangeres av NHO og er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. Dette norgesmesterskapet måler kommunens økonomiske bærekraft og potensiale for vekst, så en kan si at kåringen også måler attraktivitet for næringslivet. At en kommune eller et fylke kommer dårligere ut i rangeringen, betyr ikke nødvendigvis at utviklingen innenfor kommunen eller fylket har vært negativ, men kan komme av at andre har hatt mer positiv utvikling over tid.  

Det er store forskjeller mellom kommunene i Vest-Finnmark på alle indikatorer. Mens Alta havnet på en hederlig 44.plass, kan Hammerfest skilte med en 160.plass og Kautokeino med en 288.plass.  Loppa og Hasvik lander i år på en 336. og 344.plass.  

Alle kommuner i Vest-Finnmark må likevel se seg slått av Måsøy på betalingsevne – for her ligger Måsøy på en strålende 33.plass (dog 5 plasser ned fra i fjor).

Nordkapp og Porsanger ramler på teknisk/naturvitenskaplig utdanning.

For Øst-Finnmark er demografi fortsatt den største utfordringen. Alle kommunene i Øst-Finnmark rangeres lavt på befolkningsvekst, men det er gledelig at de fleste gjør det godt på andelen unge arbeidstakere i forhold til eldre. Kommunene i Øst-Finnmark er stabil på kompetanse og flere har lav arbeidsledighet.

Både Lebesby og Gamvik gjør det markant bedre i årets Kommune-NM på nettoinnflytting. En av årsakene til dette er at disse kommunene har tatt imot ukrainske flyktninger. Her har kommuner i østfylket sett en god mulighet med å tilrettelegge en god setting for nye innbyggere som etter hvert går inn i verdiskapende virksomhet.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS