Fiskets Gang i uke 34
Det ble fisket 3 390 tonn sei i uke 34. (Illustrasjonsfoto)

Fiskets Gang i uke 34

Fiskets Gang fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 30.08.2023 01:30

Omsetningen av fersk sei kom opp i 3 390 tonn, eller 33,5 millioner kroner, i uke 34 fra mandag 21. til søndag 27. august. 

Det ble levert størst kvantum i Vest-Finnmark med 2 250 tonn av totalen, hvorav 1 890 tonn kom fra not og 210 tonn fra snurrevad. Det melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang. 

I kystflåtens fiske var det i forrige uke en økning i leveranser av spesielt kongekrabbe og sei fanget med not.

Leveranser av taskekrabbe holder et jevnt høyt nivå, i takt med sesongen, mens leveranser av torsk, hyse og reke er mer beskjedent.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS