Oppfriskningsdose mot koronaviruset
Personer i utsatte grupper får oppfriskningsdose mot koronaviruset. (Illustrasjonsfoto)

Oppfriskningsdose mot koronaviruset

En beslutning fra regjeringen.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.07.2023 01:30

Kommunene skal tilby oppfriskningsdose mot koronaviruset høsten 2023. 

Målgruppene er aldersgruppen 65 år og eldre; og sykehjemsbeboere, aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe, aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering og gravide. 

Formålet med koronavaksinasjon er å redusere risikoen for alvorlig forløp av infeksjon hos den enkelte vaksinerte. Folkehelseinstituttet har på bakgrunn av forventet videre smitteutvikling og oppdatert kunnskap foretatt en vurdering av behovet for ytterligere doser koronavaksine til høsten, og har altså anbefalt samme 
målgrupper som høsten 2022.

Det er regjeringen som har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd om oppfriskningsdose mot koronaviruset. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS