Mest torsk i Øst-Finnmark
Mest torsk levert i Øst-Finnmark i uke 23. (Illustrasjonsfoto)

Mest torsk i Øst-Finnmark

Fiskets Gang fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 13.06.2023 23:30

Omsetningen av fersk torsk i uke 23, mandag 5. til søndag 11. juni, utgjorde 930 tonn til verdien 24 millioner kroner. 

44o tonn ble tatt på snurrevad, 265 tonn på lina, 150 tonn på juksa og 50 tonn på trål, ifølge Fiskets Gang fra Norges Råfisklag

540 tonn ble omsatt til kjøpere i Øst-Finnmark, og 350 tonn til kjøpere i Vest-Finnmark. Ellers var det labert. 

Størst snurrevad- og juksakvantum ble levert i Vest-Finnmark, mens lina stod for nær halvparten av kvantumet i Øst-Finnmark hvor også trålkvantumet ble levert. 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS