Departementet har svart Nordkapp kommune om flyruter
Nordkapp kommunestyre, møtet i mai 2023 da kommunestyret ba om bedre flytilbud.

Departementet har svart Nordkapp kommune om flyruter

Nordkapp kommune har fått svar fra Samferdselsdepartementet etter vedtak i Nordkapp kommunestyre.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.06.2023 11:00

Nordkapp kommunestyre ba om bedre flyruter enn det som er i dag. Kommunestyret ønsker blant annet direkterute Tromsø – Honningsvåg – Tromsø, for å bedre tilbudet og sikre lavere priser.

--I uttalelsen viser kommunen til at dagens krav om minimum fire rotasjoner fra 1. april 2024 vil reduseres til to. Samferdselsdepartementet vil i den forbindelse påpeke at utformingen rutestrukturen i ruteområde 1, som dekker de fleste FOT-rutene i Finnmark, er basert på krav til forbindelser og ikke et minsteantall rundturer/rotasjoner. Dette innebærer at det ikke nødvendigvis kan settes likhetstegn mellom avganger og ankomster og forbindelskravet ettersom kravet til forbindelser potensielt kan dekkes gjennom færre rundturer enn antallet forbindelseskrav. Dessuten er det innenfor de fastsatte minstekravene flere mulige alternativer for organisering av rutedriften. Det har Samferdselsdepartementet skrevet i et brev til Nordkapp kommune. 

--Når det gjelder pris, så vil nivået på maksimal tillatt billettpris mellom Honningsvåg og Hammerfest halveres fra 1. april 2024 i 2024-kr, mens strekningen mellom Hammerfest og Tromsø ikke er omfattet av den utlyste konkurransen. På sistnevnte strekning har Samferdselsdepartementet vurdert at dagens rutetilbud er tilfredsstillende med tanke på frekvens og kapasitet. Departementet har forståelse for at prisnivået kan oppleves som høyt, men innenfor en allerede omfattende satsing på FOT-rutene er det ikke funnet rom for å ta inn ruten Hammerfest – Tromsø i ordningen med statlig kjøp. Det har Samferdselsdepartementet skrevet i brevet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS