Merforbruk på 2,2 millioner kroner i 1. tertial
Kommunestyret skal behandle i 1. tertial på møtet 29. juni. (Arkivfoto)

Merforbruk på 2,2 millioner kroner i 1. tertial

1.tertial klar til politisk behandling i Nordkapp kommune.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 26.05.2023 13:30

I årets fire første måneder har Nordkapp brukt 2,2 millioner kroner mer enn budsjettert. 

Totalt viser driften i 1. tertial 2023 et merforbruk på om lag 2,2 millioner kroner. I samme periode i 2022 var merforbruket 1 million kroner. 

--Merforbruket er fordelt over flere sektorer. Merforbruket slik det nå fremstår med unntak fra teknisk sektor, antas ikke kunne dekkes i sin helhet innenfor budsjettets bevilgede rammer. Dette har sin bakgrunn i forhold som kan karakteriseres som ekstraordinære i den forstand at det har påløpt ekstra utgifter, uforutsette kostnader, budsjettfeil og sviktende forutsetninger. Det har kommunedirektøren skrevet i utredningen til formannskapet og kommunestyret. 

Tertialrapporten skal til behandling i formannskapet 30. mai og kommunestyret 29. juni. 

Saksdokumenter


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS