Søker kommunen om 780 000 kroner
Gjesvær Bygde og Idrettslag ønsker å renovere Gammelhuset. (Illustrasjonsfoto)

Søker kommunen om 780 000 kroner

Ikke ofte Nordkapp kommune mottar søknader om beløp på nærmere 800 000 kroner. Det har Gjesvær Bygde og Idrettslag søkt om, fra salgssummen av Gjesvær skole og samfunnshus.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 25.05.2023 13:30

Gjesvær Bygde og Idrettslag søker Nordkapp kommune om 780 000 kroner til renoveringsprosjekt av Gammelhuset i Gjesvær. 

Bygdelaget søker om midler fra salgssummen av Gjesvær 
skole og samfunnshus. 

Gjesvær Bygde og Idrettslag ønsker å istandsette Gammelhuset med prosjekt som er påkrevd for at huset i framtiden skal framstå som et samfunnshus for Gjesvær, som kan benyttes gjennom hele året.

Det er fem tiltak bygdelaget ønsker gjennomført der renovering av kjøkkenet er det største målt i utgifter. Totale kostnader for renovering er 1 055 700 kroner. Bygdelaget har søkt Nordkapp kommune om 780 000 kroner. Finansieringsplanen inneholder også 200 000 kroner i spillemidler, og 75 700 kroner i egenkapital/dugnadsinnsats. 

I forkant av søknaden til Nordkapp kommune har det vært møte med ordføreren, kommunedirektøren og teknisk sjef.

Gjesvær Bygde og Idrettslag står som eier og driver av det gamle samfunnshuset i Gjesvær, kalt Gammelhuset. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS