Mener prisen i nord vil være svært sensitiv for endringer i overføringskapasiteten
Olje- og energiminister Terje Aasland. (Foto: Naina Helen Jåma NTB/ Kommunikasjon)

Mener prisen i nord vil være svært sensitiv for endringer i overføringskapasiteten

Olje- og energiminister Terje Aasland har besvart et skriftlig spørsmål.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 23.05.2023 01:30

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener i situasjoner med et stort kraftoverskudd i nord og en flaskehals mot sør, vil prisen i Midt-, og Nord-Norge være svært sensitiv for endringer i overføringskapasiteten og kraftoverskuddet. 

Dette vil ikke påvirke prisene i Sør-Norge i samme grad, ifølge statsråden, som viser til en analyse av kraftsituasjonen foretatt av AFRY og Menon Economics. 

Det var Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant for Aust-Agder FrP, som stilte olje- og energiministeren et skriftlig spørsmål, om statsråden kan avklare hvordan utviklingen i prisforskjellene hadde vært i nord og sør i Norge hvis det faktisk var tilstrekkelig nettkapasitet i hele landet?

--En reduksjon av flaskehalsene i nettet vil isolert sett bidra til bedre utnyttelse av forbruks- og produksjonsressurser, og utjevning av prisforskjeller mellom landsdelene. Men hvordan prisene i de ulike delene av Norge faktisk vil bli i tiden framover påvirkes av blant annet utviklingen i prisene på kull, gass og CO2-kvoter i Europa og utviklingen i produksjon, forbruk og nettforsterkninger internt i Norge og på svensk side, ifølge svaret til olje- og energiministeren. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS