Øker rammen til saksbehandlingssystem
Nordkapp kommunestyre, 16. mai 2023.

Øker rammen til saksbehandlingssystem

Nordkapp kommune skal få nytt arkiv- og saksbehandlingssystem.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 22.05.2023 17:30

Nordkapp kommunestyre har vedtatt å øke rammen til innkjøp av nytt arkiv- og saksbehandlingssystem med 225 830 kroner.

--Kommunen har behov for et nytt saks- og arkivsystem da det nåværende systemet ikke lenger oppfyller kravene til kommunens virksomheter. Det nåværende systemet er modent for utskifting med en moderne løsning som bedre støtter kommunens behov for effektiv saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering, skrev kommunedirektøren i sin begrunnelse til kommunestyre.

Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
For å dekke kostnadene for anskaffelse av nytt saks- og arkivsystem i 2023, vedtar kommunestyret en tilleggsbevilgning på 224 830 kroner, som finansieres gjennom 
disposisjonsfond. Av de totale kostnadene på 605 450 kroner vil 380 620 kroner bli dekket gjennom tidligere vedtak i behandlingen av budsjett for 2023.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS