Statsforvalteren vil ha oversikt over havner og avfallsplaner
Statsforvalteren vil ha oversikt over havner og avfallsplaner i kommunene i Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

Statsforvalteren vil ha oversikt over havner og avfallsplaner

Statsforvalteren har sendt brev til kommunene i Finnmark.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.05.2023 01:30

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber kommuner i Troms og Finnmark sende oversikt over havner i egen kommune og felles  avfallsplan for småbåthavner innen 1. september 2023.

Statsforvalteren viser til plikter kystkommunene har når det gjelder mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip. Kommunene skal lage en oversikt over havnene og utarbeide en felles avfallsplan for småbåthavnene i egen kommune. 

Kommunen skal i samråd med havneansvarlig og andre involverte parter utarbeide oversikt og planer, dokumenter som Statsforvalteren skal godkjenne, og deretter godkjennes hvert tredje år eller ved store endringer i praksisen rundt avfallsmottak.

Noen kommuner har organisert driften av de større havnene gjennom kommunale foretak (KF). Havneansvarlig for slike havner er ansvarlig for utarbeidelse av en avfallsplan for driften av havnene, ifølge Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS