Vil ikke ha et bygg i Stranddalen 25
Det var skred og veldig stor skredfare i Stranddalen i april 2023. (Foto: Geolog Simon Pind Jessen, Nordkapp kommune)

Vil ikke ha et bygg i Stranddalen 25

Hytte med adresse Stranddalen 25 ble totalskadet av snøras lørdag 1. april 2023.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.05.2023 23:30

Nordkapp kommune ønsker ikke et bygg, fritidsbolig i Stranddalen 25. 
 
--I medhold av plan og bygningsloven § 28-1 første og andre ledd nedlegges forbud mot opprettelse av bygg på adresse Stranddalen 25. En eventuell byggesøknad for hytte på samme plass vil bli avslått. Saken er behandlet administrativt, har Nordkapp kommune skrevet til en person i Kvalsund. 
 
Hytte med adresse Stranddalen 25 ble totalskadet av snøras lørdag 1. april 2023. Dette var ett av to snøras som gikk i hyttefeltet denne dagen. Nordkapp kommune har vurdert hvorvidt det kan være aktuelt å oppføre ny hytte på samme sted.
 
Det er ikke gjennomført en egen faresonekartlegging av området hytten ligger i, ifølge Nordkapp kommune. Området er utpekt i NVE’s aktsomhetskart for snøras (fig. 3), og det har innenfor nyere tid gått andre ras i området som har nådd bebyggelse uten å gjøre like stor skade.

 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS