Har fastsatt avgifter for minnelunden
Nordkapp kommunestyre, 16. mai 2023.

Har fastsatt avgifter for minnelunden

Avgifter ved minnelunden i Honningsvåg ble vedtatt mot én stemme i kommunestyre.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 19.05.2023 21:25

Mot én stemme har Nordkapp kommunestyre fastsatt festeavgift og engangsavgift for minnelunden ved Honningsvåg gravlund. 

Minnelunden skal inneholde skilt over alle kremerte, som har satt ned urnene ved Honningsvåg gravlund. 

For å få skilt, pynting og vedlikehold av minnelunden, blir festeavgiften satt til 150 kroner og 1 500 kroner for etableringen. 

Kommunestyret delegerte til menigheten å justere den årlige festeavgiften ved minnelunden i forhold til festeavgiften for kirkegraver. 

--Jeg synes det er urimelig at de som ligger ved minnelunden får vedlikehold betalt av fellesskapet, mens de som er gravlagt i kister må betale selv. Derfor stemmer jeg imot forslaget, sa Rolf Arne Nicolaisen (Sp) i kommunestyret. 

--Det er store beløp for kommunen å spare ved at folk velger kremasjon og urnenedsettelse. Derfor må vi gjøre det gunstig å bruke minnelunden. Vi må alle holde oss i form, så vi lever lengre. Da utsetter vi kommunens utgifter lengst mulig, sa Lars-Helge Jensen (H). 

Flere og flere kommuner tar kontakt med Nordkapp menighet etter at andelen kremeringer har økt i Honningsvåg, noe veldig få andre kommuner i distrikts-Norge opplever. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS