Veterinærvaktavtale
Nordkapp kommunestyre, 16. mai 2023.

Veterinærvaktavtale

Nordkapp kommune har inngått en avtale om veterinær.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 19.05.2023 17:30

Et enstemmig kommunestyre i Nordkapp har vedtatt veterinærvaktavtale med Porsanger kommune.

Veterinærmangel har de senere årene vært en stor utfordring lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kommunene er etter lov ansvarlige for at det er tilgjengelige veterinærtjenester.

Kommunestyrets enstemmige vedtak:
«Nordkapp Kommune inngår samarbeidsavtale om organisering av veterinærvakt for perioden 2023-2027 som beskrevet i vedlagte kontrakt.
Avtalen trer i kraft 01.06.2023. Det bevilges kr. 150.000 pr. år som vederlag til Porsanger som driftsansvarlig Kommune.
Bevilgningen innarbeides i kommende budsjetter. 
For 2023 bevilges det kr. 87.500 til avtalen. Beløpet finansieres med kr. 45.000 fra årets tildeling, og kr. 42.500 fra disposisjonsfond». 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS