Pukkellaks-felle på plass i Tana fra slutten av juni
Seniorrådgiver Eirik Frøiland i Miljødirektoratet viser frem en pukkellaks. (Foto: Lars Åke Andersen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark)

Pukkellaks-felle på plass i Tana fra slutten av juni

Nybrottsarbeid i Tana.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.05.2023 21:45

Med ny fiskefelle i Tanaelva er håpet å fange mesteparten av pukkellaksen som kommer i år. Det blir folkemøte i Tana bru om planene 24. mai.

--Vi anser det realistisk å kunne fange en stor andel av pukkellaksen som kommer i dette første året med felle i Tana. Samtidig er det mange usikre faktorer som værforhold og vannføring, hvor godt fella fanger og hvor mye pukkellaks som kommer, slik at det er vanskelig å anslå eksakt, sier Roar Sandodden i Veterinærinstituttet, som leder prosjektet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Den uønskede fremmedarten pukkellaks kommer til elvene i Nord-Norge annethvert år. I sommer ventes et stort antall. På grunn av at Tanavassdraget har et stort potensial for produksjon av atlantisk laks, og har høy vannføring, er det ekstra krevende å kontrollere og fange pukkellaks i elva. Sterkt reduserte bestander av atlantisk laks de senere årene medfører en ekstra utfordring, da pukkellaksen må tas ut uten at det går ut over den lokale laksen.

--Det er viktig å understreke at dette vil være et prøveår. Uansett hvor mye pukkellaks vi lykkes med å hindre fra å gå opp i elva så er det viktig å få testet ut hvordan en slik fellekonstruksjon vil fungere i Tana. Prosjektet vil gi nyttig erfaring for å løse pukkellaksutfordringen også i andre større vassdrag, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding. 

Klar fra 24. juni
Det tas sikte på at fiskesperra i Tana skal være operativ fra 24. juni. Den settes opp ved Seidaholmen, like nedenfor Tana bru. Lokale ressurspersoner og innleid entreprenør vil være de viktigste aktørene for å sette opp fella, som skal driftes av opp mot 30 kortidsanasatte personer i sommer. Miljødirektoratet vil være formell arbeidsgiver for midlertidig ansatte.

--En felle av denne typen har ikke blitt bygd i Norge tidligere, så det er et nybrottsarbeid. Selve fangstinnretningen og utstyr for å sortere ut og avlive pukkellaks vil plasseres på en flåte ute i elva, sier Roar Sandodden.

Det foregår nå et grundig arbeid for å få på plass alt det tekniske, utarbeide prosedyrer og planlegge sikkerhet for de som skal røkte fella. Ikke minst vil vannføringen i sommer påvirke både når det er trygt å sette opp fella, og den daglige driften.

--Vi håper at naturen spiller på lag med oss, slik at vi kan arbeide under relativt stabil vannføring. Vi har tatt høyde for vannføringsendringer gjennom sommeren, men dersom det kommer en større flom må vi i verste fall vurdere å ta fella ut av drift i en periode, sier Sandodden.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS