Styrker innsatsen mot alvorlig fiskerikriminalitet
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Arkivfoto: NTB Kommunikasjon /Statsministerens kontor)

Styrker innsatsen mot alvorlig fiskerikriminalitet

Økt bevilgning til fiskerikriminalitet hos Økokrim.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.05.2023 15:45

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke bevilgningen med fem millioner kroner til arbeidet mot alvorlig fiskerikriminalitet hos Økokrim.

--Fiskerikriminaltet er å stjele av felleskapets ressurser, og er en problematikk vi setter høyt på dagsorden. I tillegg medfører det en konkurransevridning som går utover de som driver lovlig. Derfor styrker vi nå vår innsats ytterligere, for å få bukt med denne type kriminalitet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding. 

Kriminalitet i fiskerinæringen er omtalt som et alvorlig trusselområde i politiet og Økokrim sine siste trusselvurderinger. Det foregår nå en stor reform av fiskerikontrollen etter at fiskerikontrollutvalget leverte sin utredning om framtidens fiskerikontroll (NOU 2019:21). En egen fiskerikriminalitetsseksjon i Nærings- og fiskeridepartementet, som ble opprettet for et år siden, har ansvar for å følge opp reformen på departementsnivå.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS