Samer som urfolk i grunnloven
Hans Andreas Limi (FrP) fra Akershus (midt i bildet) ble trukket ut til å være den første som voterte ved navnopprop. Tuva Moflag (A) (i rødt t.v. for Limi) var siste representant til å votere. Samtlige 169 representanter var til stede. med 147 mot 22 stemmer vedtok de at rettighetene til det samiske folket er gitt dem som urfolk. (Foto: Gunnar Syverud/Stortinget)

Samer som urfolk i grunnloven

Mandag ble grunnloven endret.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 16.05.2023 17:30
Sist oppdatert : 16.05.2023 19:40

Et flertall på 147 i Stortinget har vedtatt grunnlovsforslaget som anerkjenner samer som urfolk. Mindretallet på 22 stemte imot, bestående av Fremskrittspartiet pluss én fra Høyre. 

Tidligere var samene omtalt som den samiske folkegruppen. Det at samene anerkjennes som urfolk gir ingen nye rettigheter. 

--Det var lenge diskusjon om grunnloven burde omtale samene som urfolk eller som folk. Jeg mente det like godt kunne stå begge deler. Det viktigste er uansett at vi får på plass denne lenge etterlengtede anerkjennelsen, sier Ronny Wilhelmsen, leder for Arbeiderpartiets gruppe på Sametinget, til Radio Nordkapp.

Det betyr at Norges grunnlov blir lik grunnlovene i Finland og Sverige hvor samenes urfolks- og folkestatus har vært anerkjent lenge. Samene har vært anerkjent som urfolk i det finske grunnloven siden 2000. 

Forslaget ble fremmet før det siste stortingsvalget, siden to storting må behandle saken. 

--For flere av de tema som debatteres i Finnmark akkurat nå, har det ikke noen praktisk betydning. Det viktigste er anerkjennelse som urfolk, sier Wilhelmsen.

Med 147 mot 22 stemmer vedtok Stortinget på mandag å endre §108 i Grunnloven til å lyde:
«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at det samiske folk, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.»

I innstillingen fra flertallet i kontroll- og konstitusjonskomitéen understrekes det at denne endringen som ble vedtatt i dag, ikke vil endre det rettslige innholdet i paragrafen. Endringen ligger i de to ordene «som urfolk».

Dette grunnlovsforslaget ble vedtatt ved navneopprop. Det vil si at samtlige 169 representanter måtte svare presidenten et «ja» eller et «nei» på om de støttet forslaget.

Saksgangen i Stortinget
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS