Mer leveranser av fisk og skalldyr
Fiskebruket i Nordvågen. (Illustrasjonsfoto)

Mer leveranser av fisk og skalldyr

Litt økning i leveransene av fisk og skalldyr.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 17.05.2023 13:30

Det ble totalt levert litt mer villfanget fisk og skalldyr i råfisklagets område i uke 19 sammenlignet med uken før. 

--Kystflåten fisker fremfor alt torsk, hyse, reke og kongekrabbe i havområdene utenfor Finnmark. I takt med sesongen fiskes det sei med not i havområdene utenfor Trøndelag, Nordmøre og Vesterålen mens havfiskeflåten leverer mest reke som er fisket i Barentshavet. Det melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang

Omsetningen av fersk torsk, alle kvaliteter og tilstander, i uke 19 fra mandag 8. til søndag 14. mai, utgjorde 3 050 tonn til verdien 83 millioner kroner som er opp fra 2 810 tonn og 78 millioner kroner uken før.  

Fordelt per redskap viser tallene 1 530 tonn tatt på snurrevad, 530 tonn på garn, 490 tonn på line/autoline, og 490 tonn på juksa. Det var økte landinger fra snurrevad, line og juksa sammenlignet med uken før, reduksjon for garn. Det har ikke vært trållandinger med fersk torsk de ni siste ukene.

Geografisk var størst kvantum omsatt i Finnmark med totalt 2 800 tonn, likt fordelt på Øst- og Vest-Finnmark. Det var labert i andre områder.  

Det var økte landinger i Øst-Finnmark sammenlignet med uken før, litt opp også i Vest-Finnmark, men ellers reduksjon. Av snurrevadkvantumet ble 750 tonn levert Vest-Finnmark, 650 tonn i Øst-Finnmark og 110 tonn i Vesterålen. Garnkvantumet var fordelt med 260 tonn i Øst-Finnmark, 230 tonn i Vest-Finnmark og ellers labert. 440 tonn av linekvantumet var levert i Øst-Finnmark og 30 tonn i Vest-Finnmark. Juksakvantumet var i hovedsak levert i Vest-Finnmark med 400 tonn, fulgt av Øst-Finnmark med 60 tonn.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS