Tilskudd til studietur
Sametingspresident Silje Karine Muotka. (Foto: Åse M. P. Pulk/Sámediggi)

Tilskudd til studietur

Norges Bondelag søkte tilskudd og innvilget søknaden om økonomisk bidrag.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.05.2023 21:45

Sametingsrådet har bevilget 75 000 kroner i støtte til Karasjok og Kautokeino Bondelag som skal på studietur til Irland for å lære mereom irsk landbrukspolitikk, og hvordan EU påvirker bøndene på Irland. 

Det er Norges Bondelag som er søkeren. 

En slik studietur kan også bidra til nytenkning, inspirasjon og kompetanseheving. 

--Særlig viktig er dette i områder som Kautokeino og Karasjok, der avstandene mellom gårdene er store og jordbruksmiljøene er etter hvert blitt svært små og få. Det er viktig å jobbe for at man bevarer det miljøet som faktisk gjenstår i disse kommunene og at en studietur kan bidra til faglig nettverk og rekruttering, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding. 

Studieturen gjennomføres i august. Målet er å få faglig input om matproduksjon, og kombinasjonen gårdsdrift og reiseliv.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS