Nedgang i radiobingoomsetningen på 14 millioner kroner
Radio Nordkapp er en av stasjonene som har stor nedgang i bingoomsetningen. (Illustrasjonsfoto)

Nedgang i radiobingoomsetningen på 14 millioner kroner

Omsetningen i radiobingo nærmer seg normalåret 2019.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 14.05.2023 18:00

Statistikk fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at nedgang i radiobingoomsetningen på 14 millioner kroner fra 2021 til 2022.

Også Radio Nordkapp har merket en kraftig nedgang de siste årene.

--Bingo har vært en viktig og avgjørende kilde til inntekt for lokalradioene under pandemien. Der vi ser at andre inntektstyper har blitt til dels kraftig redusert, har bingoinntektene samlet sett vært økende i hele 2020 og 2021. Det er flere grunner til dette, men hovedårsaken er at bingo har fungert som en type adspredelse og underholdning som til tross for at landet i perioder har vært helt eller delvis nedstengt, har blitt gjennomført i trygge rammer. Det har lokalradioforbundet skrevet. 

Den samlede bingoomsetningen for lokalradio og lokal-TV i 2022, var på 83 millioner kroner. Det er en tilbakegang på 14 millioner kroner sammenlignet med året før som til gjengjeld var det beste året noensinne. Dette tilsvarer en reduksjon på i underkant av 15 prosent. Man ser tydelig at effektene fra årene med pandemi er i ferd med å avta og man nå nærmer seg nivåene fra normalåret 2019.

Helt siden radiobingo ble innført i Norge i 1986 for å sikre lokalradioene finansielt grunnlag for drift, har bingo vært en vesentlig del av omsetningen for mange lokalradiostasjoner. Dette gjelder spesielt i områder utenfor de største byene hvor radiobingo på mange måter utgjør eksistensgrunnlaget for en anselig mengde lokalradioer.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS