Invitert til å delta på Nasjonal trygghetsundersøkelse
Innbyggere i Nordkapp er invitert til å delta på Nasjonal trygghetsundersøkelse, en undersøkelse om uro og lovbrudd. (Arkivfoto)

Invitert til å delta på Nasjonal trygghetsundersøkelse

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut brev med opplysninger om innlogging til undersøkelsen til en del av befolkningen, også innbyggere i Nordkapp.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.05.2023 12:00

Noen innbyggere i Nordkapp, litt flere innbyggere i Finnmark har i disse dager fått brev fra Justis- og beredskapsdepartementet. 
 
Brevet er en invitasjon til å delta på Nasjonal trygghetsundersøkelse. 
 
Nasjonal trygghetsundersøkelse måler uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Nasjonal trygghetsundersøkelse komplementerer eksisterende statistikk om utsatthet for lovbrudd. Mens offentlig statistikk på feltet stort sett viser lovbrudd anmeldt til politiet, måler trygghetsundersøkelsen lovbrudd ved å spørre et stort utvalg norske borgere om deres egne erfaringer. Nasjonal trygghetsundersøkelse måler også om norske borgere er urolige for å bli utsatt for lovbrudd.
 
Det er 68 000 borgere som har blitt tilfeldig valgt ut.

 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS