Statsforvalteren positiv til oppdrett av torsk i Nordkapp
Statsforvalteren i Troms og Finnmark er positiv til torskeoppdrett i Nordkapp. (Illustrasjonsfoto)

Statsforvalteren positiv til oppdrett av torsk i Nordkapp

Det pågår en prosess for å etablere oppdrettsanlegg i Gullgammen.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.05.2023 21:59

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gitt Kime Akva AS midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til et sjøbasert anlegg for oppdrett av torsk ved ny lokalitet ved Hellbergan i Magerøysundet. 

Maksimal tillatt biomasse er på 4 320 tonn, ifølge Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Det er satt krav til overvåking av verdier for total organisk karbon (nTOC) halvveis i produksjonssyklusen.

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som gir den endelige tillatelsen til oppdrett, etter at vedtakene i de andre offentlige organene er fattet.  Det er Statsforvalteren, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet som fatter vedtak, mens kommunen og Sametinget gir høringsuttalelser. 

I søknaden fra Kime Akva AS ble det søkt om en anleggsramme bestående av 2 x 5 bur på 100 x 100 meter. Totalt arealbeslag blir 200 x 500 meter. I tillegg kommer etablering av fortøyninger 
og fôrflåte. 

Kime Akva er et selskap med hovedkontor på Silsand, og har et torskeoppdrettsanlegg i drift på Ibestad i Troms. I prosessen med konsesjonen i Nordkapp, ble det avholdt i mars. 

Statsforvalteren vedtar gebyr for behandling av søknaden på 37 400 kroner. 

Positiv også til Grieg Seafood 
Samme type midlertidig tillatelse fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark fikk Grieg Seafood i Gullgammen i april. Det er fylkeskommunen som fatter det endelige vedtaket. 

I høringsrundene har eiere av fritidsboliger i området vært skeptiske til oppdrett i Gullgammen. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS