Svikter sitt samfunnsoppdrag?
Snorklipping. Fra venstre Helga Pedersen (Ap), ordfører i Tana, og Agnete Masternes Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel. (Arkivfoto)

Svikter sitt samfunnsoppdrag?

Fylkesråden reagerer på forslaget fra fagetatene.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 13.04.2023 17:30

Fylkesråd for samferdsel, mener transportetatene ikke oppfyller samfunnsoppdraget når de nærmest har glemt Finnmark i Nasjonal transportplan. 

Før påske ble prioritetene til de seks transportnettene sendt ut på høring. Det var regjeringen som ba Statens vegvesen, Avinor, Kystverket, Nye veier, Jernbanedirektoratet og Bane Nor, komme med prioriteringene for perioden 2025 til 2036. 

En gjennomgang Radio Nordkapp har foretatt, viser at det ikke er foreslått noen nye samferdselsprosjekt i Finnmark fram til 2036.

--Jeg stiller jo spørsmålet om etatene leverer på sitt samfunnsoppdrag når de fremmer en slik prioritering, sier Agnete Masternes Hansen (Ap), fylkesråd for Samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, til Radio Nordkapp. 

--Det kan ikke bare være befolkningstetthet og samfunnsøkonomi som skal legges til grunn for prioriteringene. Det må også ta hensyn til at det bor folk i hele landet, sier Hansen. 

--Dette er jo trafikketatenes forslag, nå skal det behandles politisk. Vi skal blant annet ta saken opp i fylkestinget. Jeg regner med at både posisjon og opposisjon kommer med krav om at det også skal bygges infrastruktur i Troms og Finnmark, sier Hansen. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS