Finnmark, helt ute av NTP fram til 2036
Hvis Stortinget og regjeringen følger etatenes prioriteringer, så blir Nye Skarvbergtunnelen det siste store prosjektet i Finnmark fram til 2036.

Finnmark, helt ute av NTP fram til 2036

Lite til Finnmark i utkastet fra fagetatene til Nasjonal transportplan.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 05.04.2023 09:33
Sist oppdatert : 05.04.2023 09:38

En gjennomgang Radio Nordkapp har gjort av Nasjonal transportplan (NTP) fra 2025 til 2036, viser at det er ikke planlagt noen store vegprosjekt i Finnmark de neste 13 årene. 

E45 Kløfta, mellom Alta og Kautokeino, er med i NTP til 2033, men har foreløpig ikke fått penger over statsbudsjettet. Det er statsbudsjettet hvert år som avgjør når prosjektene kommer i gang og blir fullført. 

Havner og farleder har heller ingen prosjekter i Finnmark som er kommet i gang i Kystverkets prioriteringsoppdrag. Prosjektene som er nevnt, men ikke prioritert, er Kjøllefjord og Vardø. Vedlikeholdsmudring av Skarsvåg er tatt med under andre prosjekter under utredning. Skarsvåg ramlet ut av NTP i den perioden vi nå er inne i, 2022 – 2033. 

Avinor har skrevet at Hammerfest lufthavn vil inngå i den brede konseptvalgutredningen som ser på transportløsninger i Nord-Norge. Denne utredningen kommer i løpet av 2023.

Prioriteringsforslagene fra fagetatene er nå på høring til 3. juli. 
Det er venter politisk storm fra Vestlandet og Nord-Norge fordi det meste av pengene er foreslått brukt i sentral strøk og ikke i distriktene.

Fagetatene har jobbet etter følgende mandat: --Innenfor rammene i dette oppdraget, legger Statens vegvesen frem et forslag til prioriteringer som vil støtte opp om toppmålene i NTP gjennom å gi mer forutsigbar fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet på en mer bærekraftig måte.

Her ligger alt fra fagetatene
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS