Okse fra Troms og Finnmark på elitelisten
Okse fra Troms og Finnmark er ny på elitelisten til Geno. (Illustrasjonsfoto)

Okse fra Troms og Finnmark på elitelisten

Annerkjennelse til oppretterne.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.04.2023 09:00

Av de totalt 24 NRF-eliteoksene som ble plukket ut for å benyttes i perioden mars til mai 2023, er en av dem levert fra oppdretter i Troms og Finnmark fylke.

De 24 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra ni ulike fylker. I denne runden var Trøndelag og Innlandet sterkest representert med syv okser hver, Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal med to okser hver, Vestfold og Telemark, Agder, Troms og Finnmark, og Viken med én okse hver.

Oksen fra Finnmark er fra oppretter Maje Sundell og Edmund B. Ludvigsen i Sørvik. Oksen er ny på eliteokse-listen. Det er en kollete okse. Det vil si at oksen er født uten hornanlegg, og kan gi dette videre til sine avkom.

Stor anerkjennelse for oppdretter
For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Alle oppdrettere av NRF-okser som blir eliteokser mottar avlsdiplom. Avlsdiplom tildeles én gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Om dette NRF-eliteokseuttaket
Hvilke NRF-eliteokser som skal være gjeldende hver periode velges ut fire ganger per år. Utvalget denne gangen består av 24 eliteokser. 15 av oksene er nye på listen, 9 er med videre fra forrige periode.

Alle okser som kjøpes av Geno gentestes for å kunne si noe om hvor gode egenskaper avkommene får. Dette okseutvalget er spesielt sterkt på egenskapene melk, jur og jurhelse. Dette forteller at det er disse egenskapene som har størst framgang for tiden.

Av de 24 eliteoksene er det 12 av oksene som er kollete. Dette vil si at de er født uten hornanlegg. En av disse er homozygot kollet, som garanterer at alle avkom blir kollete.

Om Geno 
Geno SA er et samvirkeforetak eid av 7 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS