Engen har signert avtale
Ordfører Trudy Engen.

Engen har signert avtale

Vertskommuneavtale er underskrevet.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.03.2023 23:30

Trudy Engen (SV), ordfører i Nordkapp, signerte i februar en vertskommuneavtale om digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark mellom Nordkapp kommune og Harstad kommune. 

Formålet med samarbeidet er å samle kommunenes felles fagkompetanse innen digitalisering og tjenesteutvikling i et kraftsentrum. Dette skal skje gjennom strukturert samarbeid og koordinering, ifølge avtalen. 

Digitaliseringsnettverket i Troms og Finnmark, Digi Troms og Finnmark, er et regionalt vertskommunesamarbeid for digitalisering. 

Avtalen er godkjent av kommunestyret, ifølge ordførerne i Nordkapp og Harstad. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS