Aasland: Hele kysten skal med i havvindsatsingen
Olje- og energiminister Terje Aasland må svare på spørsmål fra Sofie Marhaug. (Foto: Stortinget.no)

Aasland: Hele kysten skal med i havvindsatsingen

Høyres Bård Ludvig Thorheim har fått svar på et skriftlig spørsmål.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.03.2023 05:30

Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Nordland Høyre, stilte et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren. 

Thorheim ville vite om regjeringen vil sørge for at ikke Nord-Norge blir hengende etter i utbygging av havvind og dermed går glipp av store industrielle utviklingsmuligheter sammenlignet med resten av landet?

--Regjeringen har en ambisjon om å innen 2040 tildele arealer med potensial for 30 000 MW havvindproduksjon på norsk sokkel. Dette tilsvarer nesten like mye kraftproduksjon som hele det norske vannkraftsystemet i dag. Hele kysten vår er derfor med i de arbeidene som pågår parallelt med arbeidet med å lyse ut de to første arealene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider nå sammen med en direktoratsgruppe med å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. I dette arbeidet ser NVE på arealer i alle de norske havområdene. I oppdragsbrevet ble NVE bedt om å foreslå områder som legger til rette for god sameksistens og samhandling med andre næringer og som samtidig tar vare på viktige miljøverdier og utsikt til lønnsom utbygging. Det har olje- og energiminister Terje Aasland skrevet i en del av svaret. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS