Regjeringen foreslår et målrettet sjøfiske etter pukkellaks
Regjeringen ønsker et målrettet fiske etter pukkellaks. (Illustrasjonsfoto)

Regjeringen foreslår et målrettet sjøfiske etter pukkellaks

Forslag skal gjennomen høringsrunde før det trolig blir gjeldende politikk i løpet av våren og sommeren 2023.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 17.03.2023 11:00

Regjeringen foreslår et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark for sesongen 2023. Det er forventet rekordstort innrykk av pukkellaks i år. 

Regjeringen sender ut på høring et forslag om å øke innsatsen, for å ta ut pukkellaks (en stillehavslaks) i sjø, uten at dette fisket skal få uakseptable konsekvenser for hjemmehørende laksefisk.  Det er Miljødirektoratet som sender ut forslaget på vegne av Klima- og miljødepartementet.

--Pukkellaks er en fremmed art som ikke hører hjemme i Norge. Dersom arten etablerer seg i store antall, kan det få alvorlige konsekvenser for villfisk og naturmangfold. Vi foreslår derfor nå å øke innsatsen mot pukkellaks i sjø, uten at det skal få uakseptable konsekvenser for annen anadrom laksefisk, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding. 

Det er videre aktuelt med nye forskningsprosjekter for å høste erfaringer gjennom 2023-sesongen.

Det er planlagt å sette opp rundt 30 pukkellaksfeller i Finnmark. Særlig er Øst-Finnmark prioritert der man venter at innrykket av pukkellaks er størst.

Pukkellaksinnsats sesongen 2023m ifølge regjeringen.no
-Regjeringen har bevilget 25,3 millioner kroner over statsbudsjettet til bekjempelse av pukkellaks.

-Det er planlagt å sette opp rundt 30 pukkellaksfeller i Finnmark. Særlig er Øst-Finnmark prioritert der man venter at innrykket av pukkellaks er størst.

-Forskningsrådet har bevilget 10 millioner kroner til utvikling av teknologi med kunstig intelligens som skal brukes i uttak av pukkellaks.

-I tillegg til forslaget om et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark, er det aktuelt med nye forskningsprosjekter for å høste erfaringer gjennom 2023-sesongen.

-Pukkellaks som fanges som bifangst i det øvrige fisket vil også kunne bidra til et økt uttak i sjø.


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS